Dokumenti

Dokumenti koje pohranjujete na virtualni disk mogu se spremiti u direktorije i poddirektorijume.

Vaši dokumenti se mogu prikazati u nekoliko prikaza:

  • pogled na drvo
  • pogled male ikone
  • pogled velike ikone
  • prikaz liste
  • prikaz foto albuma

Koji god prikaz da odaberete, ikona koja se nalazi pored naziva dokumenta omogućava vam lako prepoznavanje njegove vrste.

Kada koristite web poštu za učitavanje velikih slika na vaš virtualni disk, Mailo omogućava vam da ih smanjite na manju veličinu.