Mailo Family

Mailo Family je besplatna Mailo usluga koja svojim korisnicima pruža napredne funkcije.

Pošta za cijelu porodicu

 • Mailo Family vam omogućava da kreirate besplatan račun za svakog člana vaše porodice i da povežete postojeće Mailo račune.
 • Svaki račun ima koristi od svih značajki računa Mailo.
 • Možete stvoriti račune za svoju djecu s prikladnim sučeljem i potpunom sigurnošću.

Porodični paket

 • Sve pogodnosti Premium paketa za 5 naloga.
 • Mailo Premium poštanski sandučići su najopsežniji na tržištu.

Ime domene za vašu porodicu

 • Kupite ime domene da biste prilagodili svoje adrese e-pošte.
 • Prenesite na Mailo ime domene koje ste kupili negdje drugdje.
 • Prijavite ime domena koje već imate da biste ga koristili sa uslugama Mailo.

Web mjesto za vašu porodicu

 • Mailo omogućava vam postavljanje vlastitih web stranica na mrežu: lična stranica, blog ...
 • Upotrijebite ime domene kupljeno Mailo.
 • Dizajnirajte svoju web stranicu najboljim dostupnim besplatnim alatima.

Stvoriti besplatan prostor Mailo

 • Morate imati Mailo račun.
 • Na svom Mailo računu u meniju odaberite "Mailo razmaci".
 • Kreiraj Mailo prostor.