Porodični frižider

Porodični frižider jednostavan je, prikladan i rekreativan alat za komunikaciju između svih članova vaše porodice Mailo.

Na hladnjak Mailo možete zakačiti poruke i magnete, baš kao što to radite u svojoj kuhinji. Na primjer, možete ga koristiti za bilježenje i dijeljenje sastanaka, podsjetnika ili lista.

Možete dodavati i premještati magnete povlačenjem i ispuštanjem, a zatim kliknite na njih da biste dodali tekst koji će se prikazati preko miša.

Hladnjak dijele svi članovi vaše porodice. Oni mogu u stvarnom vremenu vidjeti promjene koje napravite.