Rodzinna lodówka

Lodówka rodzinna to proste, wygodne i rekreacyjne narzędzie komunikacji między wszystkimi członkami rodziny pod numerem Mailo.

Możesz przypiąć wiadomości i magnesy na lodówce Mailo tak jak robisz to w twojej kuchni. Możesz na przykład używać go do zapisywania i udostępniania spotkań, przypomnień lub list.

Możesz dodawać i przesuwać magnesy metodą przeciągnij i upuść, a następnie kliknij je, aby dodać tekst, który zostanie wyświetlony po najechaniu myszą.

Lodówka jest wspólna dla wszystkich członków Twojej rodziny. Mogą zobaczyć w czasie rzeczywistym wprowadzone przez Ciebie zmiany.