Mailo razmaci

Mailo prostori pregrupuju Mailo račune i nude im alate za komunikaciju i dijeljenje.

Sistem pošte rezervisan za sve

Mailo prostore mogu koristiti sve vrste grupa korisnika:

 • Za porodice, račun za svakog člana, ime porodične domene i web lokacija
 • Za djecu, 100% sigurnu adresu i rekreacijsko sučelje
 • Za profesionalce, sistem pošte, ime domene i web lokaciju vaše kompanije
 • Za udruženja , sistem pošte, ime domene i web lokacija vašeg udruženja
 • Za škole, obrazovni sistem pošte za učenike
 • Za općine, administrativne e-mailove i sistem komunalne pošte

Ime vaše domene

 • Kupite ime domene da biste prilagodili svoje adrese e-pošte.
 • Prenesite na Mailo ime domene koje ste kupili negdje drugdje.
 • Prijavite ime domena koje već imate da biste ga koristili sa uslugama Mailo.

Vaše web mjesto

 • Mailo omogućava vam postavljanje vlastitih web stranica na mrežu: lična stranica, blog ...
 • Promovirajte svoju kompaniju na internetu i napravite svoju Internet izložbu.
 • Promovirajte svoje udruživanje na webu i napravite svoju Internet izložbu.

Stvoriti besplatan prostor Mailo

 • Morate imati Mailo račun.
 • Na svom Mailo računu u meniju odaberite "Mailo razmaci".
 • Kreiraj Mailo prostor.