Dokumenti

Dokumenti koje pohranjujete na virtualni disk mogu se spremiti u direktorije i poddirektorijume.

Vaši se dokumenti mogu prikazati u nekoliko prikaza:

  • pogled na drvo
  • pogled male ikone
  • pogled velike ikone
  • prikaz popisa
  • prikaz foto albuma

Koji god prikaz da odaberete, ikona koja se nalazi pored naziva dokumenta omogućuje vam lako prepoznavanje njegove vrste.

Kada web-poštu upotrebljavate za prijenos velikih slika na virtualni disk, Mailo omogućuje vam smanjenje veličine na manju veličinu.