Grafizam za djecu

Obrazovna i rekreacijska sučelja

Mailo omogućuje vašem djetetu lako otkrivanje e-pošte, zahvaljujući dva sučelja prilagođena njegovoj dobi:

  • Sučelje Mini preporučuje se za djecu u dobi od 6 do 9 godina. Zadržane su samo glavne značajke poštanskog sustava. Čak i ako još uvijek ne može savršeno čitati, vaše dijete nije izgubljeno i lako može slati i primati e-poštu zahvaljujući intuitivnom i grafičkom sučelju.

  • Sučelje Junior preporučuje se za djecu u dobi od 10 do 14 godina. Sadrži više značajki i sadrži, na primjer, kalendar i virtualni disk uz poštu.

Oba ova sučelja postoje s nekoliko uzoraka i boja koje vaše dijete može odabrati i mijenjati po svojoj volji.

Kad odlučite, vaše će dijete moći koristiti standardno Mailo sučelje, a zadržati istu adresu e-pošte.