Документи

Документите, които съхранявате на виртуалния си диск, могат да се записват в директории и поддиректории.

Вашите документи могат да се показват в няколко изгледа:

  • дърво изглед
  • изглед на малка икона
  • изглед с голяма икона
  • изглед на списък
  • изглед на фотоалбум

Независимо от изгледа, който изберете, иконата, разположена до името на документа, ви позволява лесно да разпознавате неговия тип.

Когато използвате уеб пощата за качване на големи снимки във вашия виртуален диск, Mailo ви позволява да ги преоразмерите до по-малък размер.