מסמכים

את המסמכים שאתה שומר בדיסק הווירטואלי שלך ניתן לשמור בספריות ותיקיות משנה.

ניתן להציג את המסמכים שלך בכמה תצוגות:

  • תצוגת עץ
  • תצוגת סמלים קטנים
  • תצוגת סמלים גדולים
  • תצוגת רשימה
  • תצוגת אלבום תמונות

בכל תצוגה שתבחר, הסמל המופיע ליד שם המסמך מאפשר לך לזהות את סוגו.

כשאתה משתמש בדואר האינטרנט כדי להעלות תמונות גדולות לדיסק הווירטואלי שלך, Mailo מאפשר לך לשנות את גודלן לגודל קטן יותר.

התראותX