FTP גישה

FTP (ראשי תיבות של פרוטוקול העברת קבצים) הוא פרוטוקול רשת המאפשר העברת קבצים בקלות דרך האינטרנט. Mailo תומך בפרוטוקול זה, המאפשר לך לגשת לדיסק הווירטואלי שלך ולנהל את המסמכים שלך בקלות.

תוכל לגשת לדיסק הווירטואלי שלך Mailo באמצעות FTP באחת מהשיטות הבאות:

  • עם לקוח FTP (כגון FileZilla);
  • עם דפדפן ווב;
  • עם מנהל הקבצים במחשב.

הדף סינכרון אליו ניתן להגיע דרך התפריט אפשרויות מציין את פרמטרי החיבור המפורטים שבהם יש להשתמש.

התראותX