Dostęp FTP

FTP (skrót od File Transfer Protocol) to protokół sieciowy umożliwiający łatwe przesyłanie plików przez Internet. Mailo obsługuje ten protokół, który umożliwia dostęp do wirtualnego dysku i łatwe zarządzanie dokumentami.

Możesz uzyskać dostęp do dysku wirtualnego Mailo przez FTP w jeden z następujących sposobów:

  • poprzez klienta FTP (jak na przykład FileZilla);
  • z pomocą przeglądarki internetowej;
  • dzięki menedżerowi plików komputera.

Strona Synchronizacja dostępna za pośrednictwem menu Opcje wskazuje szczegółowe parametry połączenia, które powinny być używane.

PowiadomieniaX