Dostęp WebDAV

WebDAV jest protokołem sieciowym umożliwiającym przesyłanie plików i zarządzanie nimi przez Internet.

Mailo obsługuje protokół WebDAV. Pozwala ci to na dostęp do dysku wirtualnego Mailo i zarządzanie dokumentami z dowolnego terminala wspierającego WebDAV.

Możesz uzyskać dostęp do dysku wirtualnego Mailo przez WebDAV w jeden z następujących sposobów:

  • poprzez klienta WebDAV (jak na przykład CyberDuck);
  • dzięki menedżerowi plików komputera.

Strona Synchronizacja dostępna za pośrednictwem menu Opcje wskazuje szczegółowe parametry połączenia, które powinny być używane.

PowiadomieniaX