FTP pristup

FTP (skraćenica od File Transfer Protocol) je mrežni protokol koji omogućava jednostavan prenos datoteka putem Interneta. Mailo podržava ovaj protokol, koji vam omogućava pristup vašem virtualnom disku i lako upravljanje dokumentima.

Možete pristupiti svom Mailo virtualnom disku FTP na jedan od sljedećih načina:

  • s FTP klijentom (kao što je FileZilla);
  • sa web pregledačem;
  • pomoću upravitelja datoteka na računaru.

Stranica Sinhronizacija do koje se može doći putem menija Opcije ukazuje na detaljne parametre veze koje treba koristiti.

ObavještenjaX