Dokumenty

Dokumenty, ktoré ukladáte na virtuálny disk, je možné ukladať do adresárov a podadresárov.

Vaše dokumenty je možné zobraziť v niekoľkých zobrazeniach:

  • stromový pohľad
  • malé zobrazenie ikon
  • zobrazenie veľkej ikony
  • zobrazenie zoznamu
  • zobrazenie fotoalbumu

Nech si zvolíte ktorékoľvek zobrazenie, ikona umiestnená vedľa názvu dokumentu vám umožní ľahko rozpoznať jeho typ.

Keď pomocou webmailu nahrávate veľké obrázky na virtuálny disk, Mailo vám umožňuje zmeniť ich veľkosť na menšiu veľkosť.