Klávesové skratky

Vo webovej pošte Mailo vám nasledujúce klávesové skratky poskytujú jednoduchý prístup k najčastejšie používaným stránkam a funkciám.

Všeobecné skratky

Vyberte všetky prvky v zozname
Ctrl + A
Zoznam klávesových skratiek
Ctrl + ?
Vráťte sa na zoznam
Home
Pridať prvok
Ctrl + !
Odstrániť vybrané prvky
Del

Navigácia

Ďalšia strana
Predchádzajúca strana
Prvá strana
Ctrl + 
Ďalšie
Predchádzajúce

Akcie máme správu

Odpovedať
Ctrl + R
Dopredu
Ctrl + Shift + F
Odpovedať všetkým
Ctrl + Shift + R

Prístup k aplikáciám

Prístrojová doska
Ctrl + 0
Poštou
Ctrl + 1
Kalendár
Ctrl + 2
Adresár
Ctrl + 3
Virtuálny disk
Ctrl + 4
Aplikácie
Ctrl + 5
Mailo dokumentácia
Ctrl + F1
Vyhľadávanie
Ctrl + /