Klient IMAP4 / POP3

Mailo je přístupný z jakéhokoli poštovního klienta (například Thunderbird, Outlook Express, Outlook, Eudora...), který podporuje jeden z následujících protokolů:

  • IMAP4
  • POP3

IMAP4 protokol

S protokolem IMAP4 získá poštovní klient přístup ke zprávám uloženým na serveru, ve složce Doručená pošta a ve všech složkách pošty. Odstranění nebo přesunutí zprávy pomocí poštovního klienta provede změnu přímo na serveru. Zprávy nejsou nikdy duplikovány a poštovní klient neuchovává místní kopii.

E-maily odesílané poštovním klientem se ukládají do poštovní schránky na serveru. Poštovní schránka na serveru zůstává referenčním bodem obsahujícím zprávy.

Protokol IMAP4 je plně vhodný pro použití poštovního systému z několika zařízení (počítačů nebo telefonů).

POP3 protokol

S protokolem POP3 si poštovní klient stáhne všechny e-maily, které byly přijaty ve složce Doručená pošta, a uchová si místní kopii. V závislosti na své konfiguraci může software pro zasílání zpráv buď mazat nebo uchovávat poštu na serveru.

E-maily odeslané poštovním klientem jsou uloženy lokálně v terminálu.

Poštovní klient nesynchronizuje poštovní složky jiné než doručená pošta.

Protokol POP3 není vhodný pro přístup k poštovnímu systému z několika zařízení (počítačů nebo telefonů).

Konfigurace účtu Mailo

Stránka <?php print((($_t=ea_txtdyn($GLOBALS['s_ea'],10,'^synchronization'))?$GLOBALS['o_txtdyn'][array_key_first($GLOBALS['o_txtdyn']=(isset($GLOBALS['o_txtdyn'])?array_merge($_t,$GLOBALS['o_txtdyn']):$_t))]:''))?>, na kterou lze přejít z nabídky Možnosti, určuje všechny parametry, které se v poštovním klientovi použijí ke konfiguraci účtu IMAP4 nebo POP3.