Pro obce

Mailo nabízí obcím dvě zcela nezávislé příležitosti.

Můžete si vybrat jednu nebo obě tyto nabídky pro vaši obec.

Administrativní poštovní systém

Spravovat e-maily pro vaši obec

Jako každá organizace nebo společnost i vaše obec potřebuje poštovní systém, který musí:

  • splňují nejvyšší profesionální standardy
  • nabídnout efektivní nástroje pro sdílení
  • ukládat všechna svá data v Evropě

Vytvoření administrativního poštovního systému pro vaši obec je snadné a provádí se online.

Komunální poštovní systém

Nabídněte svým voličům bezplatnou přizpůsobenou e-mailovou adresu:
name_of_inhabitant @ vaše_místnost

Obyvatelé ve vaší obci již mají poštovní adresu zobrazující její název.

Mohli by také mít přizpůsobenou e-mailovou adresu se jménem vaší obce:

  • e-mailovou adresu, na kterou mohou hrdě posílat všechny své kontakty
  • všechny nástroje služby Mailo, které mají k dispozici
  • vysoce kvalitní evropský poštovní systém
  • služba i pro rodiny a děti

Výhody pro vaši obec:

  • služba šitá na míru vašim voličům
  • dobrá viditelnost a technologický obraz mezi vašimi voliči a všemi jejich kontakty

Tato komunální e-mailová služba, technologická a inovativní, stojí pouze 15 EUR ročně.