Klient IMAP4/POP3

Mailo jest dostępny dla wszystkich klientów poczty (takich jak Thunderbird, Outlook Express, Outlook, Eudora...) obsługujących następujące protokoły:

  • IMAP4
  • POP3

Protokół IMAP4

Za pomocą protokołu IMAP4, klient poczty otrzymuje dostęp do zapisanych wiadomości na serwerze, w skrzynce odbiorczej i wszystkich folderach poczty. Usuwanie lub przenoszenie wiadomości za pomocą klienta pocztowego powoduje zmiany bezpośrednio na serwerze. Wiadomości nie są duplikowane i klient poczty nie przechowuje lokalnej kopii.

Maile wysyłane przez klienta poczty są przechowywane w skrzynce pocztowej na serwerze. Wiadomości odpowiadają skrzynce pocztowej na serwerze

IMAP4 jest w pełni dostosowany do korzystania z systemu e-mail z wielu urządzeń (komputerów lub telefonów).

Protokół POP3

Wraz z protokołem POP3, klient poczty pobiera wszystkie wiadomości, które otrzymał w skrzynce odbiorczej i zachowuje lokalną kopię. W zależności od konfiguracji klienta poczty, może on albo usunąć lub zachować wiadomości na serwerze.

Maile wysyłane przez klienta poczty są przechowywane lokalnie na terminalu.

Klient poczty nie synchronizuje folderów poczty innych niż te w skrzynce odbiorczej.

Protokół POP3 nie nadaje się do korzystania z systemu e-mail z kilku urządzeń (komputerów lub telefonów).

Konfiguracja konta Mailo

Strona <?php print((($_t=ea_txtdyn($GLOBALS['s_ea'],10,'^synchronization'))?$GLOBALS['o_txtdyn'][array_key_first($GLOBALS['o_txtdyn']=(isset($GLOBALS['o_txtdyn'])?array_merge($_t,$GLOBALS['o_txtdyn']):$_t))]:''))?> dostępna w menu Opcje określa wszystkie niezbędne parametry klienta poczty, do skonfigurowania konta IMAP4 lub POP3.