IMAP4 / POP3-klient

Mailo kan nås av vilken e-postklient som helst (som Thunderbird, Outlook Express, Outlook, Eudora...) som stöder något av följande protokoll:

  • IMAP4
  • POP3

IMAP4 protokoll

Med IMAP4-protokollet får e-postklienten åtkomst till de meddelanden som är lagrade på servern, i inkorgen och alla e-postmappar. Om du tar bort eller flyttar ett meddelande med e-postklienten görs ändringen direkt på servern. Meddelanden dupliceras aldrig och e-postklienten behåller inte en lokal kopia.

E-post som skickas av e-postklienten lagras i postlådan på servern. Brevlådan på servern förblir referenspunkten som innehåller meddelanden.

IMAP4-protokollet är fullt lämpligt för att använda postsystemet från flera enheter (datorer eller telefoner).

POP3 protokoll

Med POP3-protokollet hämtar e-postklienten alla e-postmeddelanden som har mottagits i inkorgen och behåller en lokal kopia. Beroende på dess konfiguration kan meddelandeprogrammet antingen radera eller behålla e-post på servern.

E-post som skickas av e-postklienten lagras lokalt på terminalen.

E-postklienten synkroniserar inte andra mappar än inkorgen.

POP3-protokollet är inte lämpligt för åtkomst till e-postsystemet från flera enheter (datorer eller telefoner).

Konfiguration av ett Mailo - konto

Sidan <?php print((($_t=ea_txtdyn($GLOBALS['s_ea'],10,'^synchronization'))?$GLOBALS['o_txtdyn'][array_key_first($GLOBALS['o_txtdyn']=(isset($GLOBALS['o_txtdyn'])?array_merge($_t,$GLOBALS['o_txtdyn']):$_t))]:''))?> som kan nås från menyn Alternativ anger alla parametrar som ska användas i en e-postklient för att konfigurera ett IMAP4- eller POP3-konto.