IMAP4 / POP3-klient

Mailo kan nås av en hvilken som helst e-postklient (for eksempel Thunderbird, Outlook Express, Outlook, Eudora...) som støtter en av følgende protokoller:

  • IMAP4
  • POP3

IMAP4 protokoll

Med IMAP4-protokollen får e-postklienten tilgang til meldingene som er lagret på serveren, i innboksen og alle e-postmappene. Slette eller flytte en melding med e-postklienten gjør endringen direkte på serveren. Meldinger dupliseres aldri, og e-postklienten beholder ikke en lokal kopi.

E-post sendt av e-postklienten lagres i postkassen på serveren. Postkassen på serveren forblir referansepunktet som inneholder meldinger.

IMAP4-protokollen er fullt egnet til å bruke postsystemet fra flere enheter (datamaskiner eller telefoner).

POP3 protokoll

Med POP3-protokollen laster e-postklienten ned alle e-postene som er mottatt i innboksen og oppbevarer en lokal kopi. Avhengig av konfigurasjonen kan meldingsprogramvaren enten slette eller beholde e-post på serveren.

E-post sendt av e-postklienten lagres lokalt på terminalen.

E-postklienten synkroniserer ikke e-postmapper andre enn innboksen.

POP3-protokollen er ikke egnet for tilgang til postsystemet fra flere enheter (datamaskiner eller telefoner).

Konfigurasjon av en Mailo konto

Siden <?php print((($_t=ea_txtdyn($GLOBALS['s_ea'],10,'^synchronization'))?$GLOBALS['o_txtdyn'][array_key_first($GLOBALS['o_txtdyn']=(isset($GLOBALS['o_txtdyn'])?array_merge($_t,$GLOBALS['o_txtdyn']):$_t))]:''))?> som du kan nå fra alternativmenyen, spesifiserer alle parametrene som skal brukes i en e-postklient for å konfigurere en IMAP4- eller POP3-konto.