Kanály RSS

Informačné kanály RSS môžete zobraziť na Mailo, aby ste si mohli prečítať najnovšie správy alebo aktualizácie zo stránok, ktoré vás zaujímajú.

Kliknutím na Kanály RSS v spúšťači aplikácií alebo na Kanály RSS na stránke Aplikácie získate zoznam svojich informačných kanálov RSS Na tejto stránke môžete tiež pridávať nové informačné kanály, upravovať ich alebo odstraňovať.

Niektoré kanály RSS boli vopred vybrané, aby ste ich mohli vložiť jedným kliknutím, alebo môžete pridať svoje vlastné zadaním názvu a adresy URL informačného kanála.

Najnovšie položky vo vašich informačných kanáloch sa dajú zobraziť na vašom Prístrojová doska.