Prístrojová doska

Informačný panel vám umožňuje na prvý pohľad zobraziť informácie o vašom účte Mailo: posledné prijaté správy, ďalšie udalosti v kalendári, poznámky alebo zoznam úloh. Je to predvolená domovská stránka a je prístupná na vašom počítači vďaka ikone   v spúšťači aplikácií.

Palubnú dosku a jej bloky s názvom widgety môžete prispôsobiť.

  • Ak chcete presunúť miniaplikáciu, kliknite na jej záhlavie, posuňte miniaplikáciu myšou a umiestnite ju na miesto podľa vášho výberu.
  • Ak chcete miniaplikáciu odstrániť alebo minimalizovať, kliknite na ikonu   v pravom hornom rohu. V tejto ponuke môžete miniaplikáciu presunúť aj výberom jedného z príkazov Presunúť do....
  • Ak chcete pridať widget, kliknite na   v pravom dolnom rohu a kliknutím na blok ho pridajte na informačný panel.
  • Ak chcete pridať stĺpec, kliknite na ikonu   v pravom dolnom rohu a vyberte možnosť Pridať stĺpec. Nový stĺpec sa zobrazí napravo od palubnej dosky. Widgety do neho môžete presunúť alebo ich odstrániť, ak sú prázdne, kliknutím na   v pravom hornom rohu.