Instrumentbräda

På instrumentpanelen kan du snabbt se informationen om ditt Mailo - konto: senast mottagna meddelanden, nästa kalenderhändelser, anteckningar eller att göra lista. Det är standardhemsidan och är tillgänglig på din dator tack vare ikonen   i programstartaren.

Du kan anpassa instrumentpanelen och dess block, namngivna widgets.

  • För att flytta en widget, klicka på dess namnlist, flytta widgeten med musen och släpp den på den plats du väljer.
  • Om du vill ta bort eller minimera en widget klickar du på ikonen   längst upp till höger. I den här menyn kan du också flytta widgeten genom att välja en av Flytta till... - kommandona.
  • Om du vill lägga till en widget klickar du på   längst ned till höger och klickar på ett block för att lägga till det i instrumentpanelen.
  • Om du vill lägga till en kolumn klickar du på   längst ned till höger och väljer Lägg till en kolumn. Den nya kolumnen visas till höger om instrumentpanelen. Du kan flytta widgets till den eller ta bort den om den är tom genom att klicka på   i det övre högra hörnet.