Kanały RSS

Możesz wyświetlić w Mailo kanały RSS żeby mieć dostęp do ostatnich informacji lub aktualizacji stron, które cię interesują.

Kliknij Kanały RSS w programie uruchamiającym aplikacje lub Kanały RSS na stronie Aplikacje, aby wyświetlić listę swoich kanałów RSS Możesz dodać do tej strony nowe kanały, je zmodyfikować lub usunąć.

Pewne kanały RSS zostały wstępnie wybrane by umożliwić Ci ich wstawienie jednym kliknięciem, lub możesz dodać własny podając nazwę i URL katalogu.

Najnowsze pozycje w Twoich kanałach mogą być wyświetlane na Twoim Deska rozdzielcza.

PowiadomieniaX