Бележки

Можете да правите бележки и да ги съхранявате във вашия Mailo акаунт, така че да имате достъп до тях от където и да се свържете.

Можете да дадете заглавие на всяка от вашите бележки и да въведете текст за ваше удобство. Бележките също могат да бъдат модифицирани или изтрити.

Можете да показвате бележките си на Табло на вашата Mailo уеб поща, за да бъдат по-достъпни.

ИзвестияX