Σημειώσεις

Μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις και να τις διατηρήσετε στον λογαριασμό σας Mailo, ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές από οπουδήποτε συνδέεστε.

Μπορείτε να δώσετε έναν τίτλο σε κάθε μια από τις σημειώσεις σας και να εισαγάγετε κείμενο ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι σημειώσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν.

Μπορείτε να εμφανίσετε τις σημειώσεις σας στο Πίνακας του Mailo ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιστού, ώστε να είναι πιο προσβάσιμα.

ΕιδοποιήσειςX