Mailo pakalpojumiem

Visaptverošu pakalpojumu kopumu

Pakalpojumi, kas pieejami visur

Pakalpojumi visiem

  • ģimenēm - katra dalībnieka konts, ģimenes domēna vārds un vietne
  • bērniem - 100% droša adrese un atpūtas saskarne
  • profesionāļiem, pasta sistēmai, domēna nosaukumam un uzņēmuma vietnei
  • asociācijām, pasta sistēmai, domēna nosaukumam un jūsu asociācijas vietnei
  • Izglītības pasta sistēma skolēniem
  • pašvaldībām - administratīvajiem e-pastiem un koplietošanas pasta sistēmai

Mailo konta izveide ir bezmaksas. Jūs varat izveidot tik daudz kontu, cik vēlaties.

Ir iespējams arī atvērt kontu Mailo, neveidojot e-pasta adresi.