Oppsett

For å opprette en gratis Mailo plass

  • Du må ha en Mailo -konto.
  • I Mailo -kontoen din velger du "Mailo mellomrom" i menyen.
  • Opprett et Mailo mellomrom.

Velg et domenenavn

Hvis du vil bruke tilpassede e-postadresser, kan du kjøpe ditt eget domenenavn.

Du kan kjøpe et domenenavn i Mailo -området ditt.

Du kan også bruke domenenavnene som er gitt av Mailo.

Opprette e-postkontoer

Du kan opprette så mange kontoer du vil.

For hver e-postadresse kan du bruke et domenenavn du har kjøpt eller gitt et av Mailo.

Lage nettstedet ditt

Hvis du har kjøpt et domenenavn, kan du opprette nettstedet ditt.